top-arrow
 

Känna till riskerna:

Vad kan solskador leda till?

Exponering för farlig UV-strålning kan med tiden leda till att solskador utvecklas. De ackumulerade skadorna kan öka risken för att utveckla hudcancer.1,2

Läs mer nedan om de olika typerna av hudcancer och hur de skiljer sig åt till utseendet.1,2

Olika typer av hudcancer bildas i de olika hudlagren.2,3

Läs mer
sun damage pink
Det är viktigt att känna igen några typiska utseenden för solskador i huden. Om du kan identifiera dem tidigt kan du få behandling för solskadorna på ett tidigt stadium.
 

Vägen till behandling:

Varför är det viktigt att identifiera dolda solskador?

Dolda solskador kan utvecklas med tiden och leda till allvarliga hudsjukdomar eller hudproblem, bland annat hudcancer.17,18 Förutsatt att hudcancer upptäcks och behandlas snabbt är det en av de cancerformer som oftast går att bota. Därför är det väldigt viktigt att diagnosen ställs tidigt.

Ju tidigare problemet upptäcks, desto tidigare kan behandling sättas in.4

sun damage pink
Tidslinjerna nedan visar några exempel på hur det kan gå till att ställa diagnos:19
female-1
Eva upptäcker en skrovlig fläck på huden ... 
1 Eva lägger märke till en skrovlig fläck på huden vid hårfästet som inte försvinner
what-look-big-arrow
2 Eva bokar tid hos läkare
what-look-big-arrow
3 Läkaren tittar på fläcken och identifierar den som en aktinisk keratos
what-look-big-arrow
4 Eva får behandling mot aktiniska keratoser
female-1
John har en röd fläck i hårbotten ...
1 Johns fru upptäcker en liten röd fläck i hans hårbotten
what-look-big-arrow
2 John bokar tid hos en hudläkare för att kolla upp fläcken
what-look-big-arrow
3 Läkaren misstänker hudcancer och bokar en biopsi åt John
what-look-big-arrow
4 John och hans läkare gör upp en plan för hans hudbehandling
female-1
Alex bränner sig alltid i solen ...
1 Alex är trädgårdsanläggare och jobbar utomhus nästan hela året
what-look-big-arrow
2 Alex märker att han har bränt sig rejält i solen och har fått en fläck på armen som han vill att hans läkare kollar upp
what-look-big-arrow
3 Läkaren undersöker Alex hud och bedömer att han inte har några allvarliga solskador
what-look-big-arrow
4 Alex läkare ger honom tips om hur han kan ta hand om huden när han är ute i solen
Tidslinjerna nedan visar några exempel på hur det kan gå till att ställa diagnos:19
female-1
Eva upptäcker en skrovlig fläck på huden ... 
1 Eva lägger märke till en skrovlig fläck på huden vid hårfästet som inte försvinner
2 Eva bokar tid hos läkare
3 Läkaren tittar på fläcken och identifierar den som en aktinisk keratos
4 Eva får behandling mot aktiniska keratoser
 
male-1
John har en röd fläck i hårbotten ...
1 Johns fru upptäcker en liten röd fläck i hans hårbotten
2 John bokar tid hos en hudläkare för att kolla upp fläcken
3 Läkaren misstänker hudcancer och bokar en biopsi åt John
4 John och hans läkare gör upp en plan för hans hudbehandling
 
male-2
Alex bränner sig alltid i solen ...
1 Alex är trädgårdsanläggare och jobbar utomhus nästan hela året
2 Alex märker att han har bränt sig rejält i solen och har fått en fläck på armen som han vill att hans läkare kollar upp
3 Läkaren undersöker Alex hud och bedömer att han inte har några allvarliga solskador
4 Alex läkare ger honom tips om hur han kan ta hand om huden när han är ute i solen
Mer information brown arrow
 
Boka tid hos en vårdcentral eller hudläkare om du misstänker att du har fått solskador.
 

Behandlingsalternativ:

Hur kan aktiniska keratoser behandlas?

Om aktiniska keratoser inte behandlas kan de utvecklas till hudcancer – men hur ska de fjällande fläckarna behandlas?9

När en läkare eller hudläkare har ställt diagnosen gör man upp en behandlingsplan. Eftersom aktiniska keratoser kan komma tillbaka innefattar planen oftast både behandling av befintliga aktiniska keratoser och metoder för att förhindra att nya uppstår.20-22

Här är några vanliga behandlingsmetoder som läkare och hudläkare kan välja för aktiniska keratoser:23,24
freeze img
Kryoterapi eller flytande kväve kan användas för att behandla enskilda aktiniska keratoser.
 
freeze img
Den som har flera aktiniska keratoser kan få kräm utskriven att smörja med under en viss tid.
 
freeze img
Vid denna typ av behandling används en kräm för lokal behandling av hudområdet i kombination med ett speciellt ljus som aktiverar ingredienser i krämen.
 
freeze img
Fläckar som inte reagerar på andra behandlingar kan tas bort kirurgiskt (med en kyrett eller skalpell)
 
Det finns även andra behandlingsalternativ för aktiniska keratoser, till exempel kemisk peeling eller utjämning av huden med laser.22

Läs merLäs mindredown

Om du har fläckar på huden som du oroar dig för eller om du vill veta mer om behandling av aktiniska keratoser bör du boka tid hos en vårdcentral eller hudläkare.
 

Frågor och svar:

Svar på vanliga frågor

I det här avsnittet finns bilder av solskadad hud som visar hur olika hudavvikelser kan se ut. När du kontrollerar huden är det viktigt att du letar efter fläckar som är nya, har förändrats eller är ovanliga.25 Om du hittar något du är osäker på eller oroar dig för ska du boka tid hos en vårdcentral eller hudläkare.

Det kan vara ganska oroande att hitta något på huden som ser konstigt ut eller inte är normalt för din hud. Det viktigaste du ska göra är att boka tid hos en vårdcentral eller hudläkare som kan kontrollera det du har upptäckt. På så sätt vet du att du får professionell hjälp så snabbt som möjligt.

Det finns två typer av hudkontroller – egna och sådana som görs av sjukvården. Egenkontroller gör du själv på din egen kropp. Du bör göra en egen hudkontroll en gång i månaden. Om du hittar något du är osäker på eller oroar dig för ska du boka tid hos en vårdcentral eller hudläkare.

Det kan kännas oroande och överväldigande att få diagnosen aktiniska keratoser. Men det är viktigt att komma ihåg att med tidig diagnos kan de aktiniska keratoserna behandlas snabbt, så att hudcancer inte hinner utvecklas.26 Alla aktiniska keratoser utvecklas inte till hudcancer. Läkaren eller hudläkaren kommer att berätta vilka behandlingsmöjligheter som finns och se till att du får en behandlingsplan.23,24

Det finns många olika behandlingar för aktiniska keratoser. Vanliga behandlingsalternativ är lokal behandling på områden med aktiniska keratoser: kryoterapi (frysning), fotodynamisk terapi (med ljus) eller kirurgisk behandling.23,24

Klicka här för att läsa mer om de olika behandlingsalternativen. Rådfråga läkare eller hudläkare om du är osäker

Det kan kännas svårt att hantera en hudcancerdiagnos, och det är naturligt att känna sig orolig eller rädd. Det är viktigt att komma ihåg att det finns väldigt effektiva behandlingar för hudcancer om diagnosen ställs tidigt. När du väl har fått diagnosen får du diskutera olika behandlingsalternativ med din läkare eller hudläkare, så att ni kan komma överens om det bästa alternativet för just dig.27,28

I många fall går det att bota hudcancer. Det är hög sannolikhet för att icke-melanom hudcancer ska gå att bota.28 Malignt melanom kan vara farligare än icke-melanom hudcancer, men det finns behandlingar som förbättrar livskvaliteten och ökar chansen att överleva även för dem som har långt framskridna former av denna typ av cancer.29

Var noga med att själv regelbundet kontrollera huden för att upptäcka tecken på solskador. Om du är orolig för prickar eller hudförändringar ska du vända dig till sjukvården.
Läs mer om vilka risker du utsätter din hud för

AK, aktiniska keratoser; BCC, basalcellscancer; nBCC, nodulär basalcellscancer; sBCC, ytlig basalcellscancer; SCC, skivepitelcancer; UV, ultraviolett.

1. DermNet NZ (2016). Self Skin Examination. Available at: https://dermnetnz.org/topics/self-skin-examination. Date accessed: January 2023. 2. D’Orazio J, et al. Int. J. Mol. Sci. 2013;14:12222–48. 3. Healthline. The layers of your skin. Available at: https://www.healthline.com/health/layers-of-skin. Date accessed: January 2023. 4. Nadipineni, H. Method to classify skin lesions using dermoscopic images. 2020. Available at: https://arxiv.org/pdf/2008.09418.pdf. Date accessed: January 2023. 5. Centers for Disease Control and Prevention. Skin cancer. Available here: https://www.cdc.gov/cancer/skin/basic_info/what-is-skin-cancer.htm. Date accessed: January 2023. 6. Didona D, et al. Biomedicines. 2018;6(1):6. 7. Cramer P. and Stockfleth E. Expert Opinion on Emerging Drugs. 2020;25(1):49–58. 8. American Cancer Society. What is melanoma skin cancer? Available at: https://www.cancer.org/cancer/melanoma-skin-cancer/about/what-is-melanoma.html#:~:text=Melanoma%20is%20a%20cancer%20that,%2C%20tan%2C%20or%20even%20white. Date accessed: January 2023. 9. Cohen J.L. J Clin Aesthet Dermatol. 2010;3(6):39–44. 10. Sgouros D, et al. Curr Oncol. 2022;29:5150–63. 11. Moy R.L. J Am Acad Dermatol. 2000;42:8–10. 12. Casari A, et al. Biomedicines. 2018;6(1):8. 13. BMJ. Basal cell carcinoma. Available at: https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/269. Date accessed: January 2023. 14. Bastiaens M.T., et al. J Invest Dermatol. 1998;110(6):880–4. 15. McDaniel B, et al. Basal Cell Carcinoma. StatPearls – NCBI. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482439/. Date accessed: January 2023. 16. Combalia A, et al. Dermatol Pract Concept. 2020;10:e2020066. 17. Skin Cancer Foundation. Skin Cancer Prevention. Available at: https://www.skincancer.org/skin-cancer-prevention/. Date accessed: January 2023. 18. Yu, S and Lee, S. Molecular & Cellular Toxicology. 2017;13:21–28. 19. YaleMedicine. Actinic keratosis (AK) – Overview. Available at: https://www.yalemedicine.org/conditions/actinic-keratosis. Date accessed: January 2023. 20. Werner RN, et al. BJD. 2013;169:502–18. 21. Sinclair R, et al. Australian J Dermatol. 2021;62:119–25. 22. de Berker D, et al. BJD. 2017;176:20–43. 23. Eisen D.B, et al. J Am Acad Dermatol. 2021;85:e209–33. 24. Marques E & Chen, TM. Actinic Keratosis. StatPearls – NCBI. Last updated May 2022. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557401/. Date accessed: January 2023. 25. American Cancer Society. How to do a skin self-exam. Available at: https://www.cancer.org/healthy/be-safe-in-sun/skin-exams.html. Date accessed: January 2023. 26. Actinic Keratosis Warning Signs and Images. The Skin Cancer Foundation Available at: https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/actinic-keratosis/actinic-keratosis-warning-signs-and-images/. Date accessed: January 2023. 27. Skin cancer. Macmillan Cancer Support. Available at: https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/skin-cancer. Date accessed: January 2023. 28. How can I tell if I have skin cancer? American Academy of Dermatology Association. Available at: https://www.aad.org/public/diseases/skin-cancer/find/know-how. Date Accessed: January 2023 29. Survival. Skin cancer. Cancer Research UK. Available at: https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/skin-cancer/survival. Date accessed: January 2023. 30. Melanoma Treatment. The Skin Cancer Foundation. Available at: https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/melanoma/melanoma-treatments/. Date accessed: January 2023. 31. Ulrich C, et al. Br J Dermatol. 2009;161(suppl 3):78–84. 32. ACTINICA Lotion. Package insert. Galderma Laboratories (UK) Ltd.; 2020.