top-arrow
 

Riskutsatta hudområden:

På vilka delar av kroppen är det troligt att jag märker av effekterna av solskador?

Solskador är vanligare på de delar av kroppen som oftast utsätts för sol,1 bland annat:2

Linjeteckning av en person med handen på bröstet, med ansiktet framhävt.
Ansikte
Linjeteckning av en person med handen på bröstet och huvudet nedåt, med huvudet framhävt.
Hårbotten
Linjeteckning av en person med handen på bröstet, med öronen framhävda.
Öron
Linjeteckning av en person med handen på bröstet, med läpparna framhävda.
Läppar
Linjeteckning av en person med handen på bröstet, med halsen framhävd.
Hals
Linjeteckning av en person med handen på bröstet, med bröstet framhävt.
Bröst
Linjeteckning av en person med handen på bröstet, med armarna framhävda.
Armar
Linjeteckning av en person med handen på bröstet, med händerna framhävda
Händer
 

Kontrollera huden:

Hur hittar jag solskador?

Du bör själv undersöka huden en gång i månaden för att upptäcka eventuella hudförändringar.

Egenkontrollen kan hjälpa dig se tecken på hudskador såsom aktiniska keratoser eller allvarligare förändringar.3

När du själv undersöker huden ska du titta efter allt som är:3,4

Kryssa i en ruta Förändrat
Kryssa i en ruta Nytillkommet
Kryssa i en ruta Ovanligt

Det kan vara leverfläckar, utväxter, prickar eller öppna sår.3,4

 

Förstå riskerna:

Vad ökar risken för solskador?

När det gäller att skydda huden mot solskador kan många faktorer påverka din individuella risknivå.4-7 Läs mer nedan om hur risken för att utveckla solskador kan variera mellan olika personer.

UV-strålningen i solljuset kan vara farlig för hudens hälsa. Därför kan risken för solskador i huden öka om man tillbringar mycket tid utomhus i solen.

Risken kan också öka om man inte skyddar huden tillräckligt när man är ute i solen.

Ålder är en faktor som kan öka risken med solexponering för vissa – i synnerhet barn och gamla. Spädbarn och småbarn har känsligare hud än vuxna, och solskador kan påverka deras hudhälsa längre fram i livet. För äldre vuxna kan risken öka på grund av tidigare solskador de har fått under sitt liv.

Personer med olika hudnyanser påverkas olika av solstrålningen. Den som har följande hudegenskaper kan löpa ökad risk att drabbas av solskador:

  • ljus hy som aldrig blir brun i solen
  • rött eller blont hår och ljus ögonfärg
  • många födelsemärken

Den som har ljus hy löper större risk att få hudcancer, men vem som helst kan drabbas.4 Om du är orolig för din hud ska du boka tid hos en vårdcentral eller hudläkare.

Vissa yrken innebär att man tillbringar mycket tid i solen. Det gäller till exempel byggnads- och trädgårdsarbete, vilket betyder att de som har sådana jobb löper ökad risk att få solskador.

I vissa fall kan ens sjukdomshistoria göra en mer känslig för solskador.

Någon som tidigare har haft hudcancer eller som har hudcancer i släkten kan löpa större risk att utveckla hudcancer i framtiden.

Immunsuppression innebär att immunsystemet inte fungerar lika effektivt som vanligt. Det beror oftast på vissa medicinska behandlingar. Den som ska få en organtransplantation måste till exempel ta mediciner som hämmar immunsystemet för att förhindra att det angriper det nya organet. Även den som behandlas för cancer kan löpa större risk, eftersom både själva cancersjukdomen och behandlingarna mot den kan påverka immunsystemet.

Om immunsystemets funktion är nedsatt kan det inte försvara huden effektivt mot solskador som orsakas av UV-strålning. Det betyder att risken ökar för komplikationer som är förknippade med solskador, bland annat aktiniska keratoser och hudcancer.

För den som är immunsupprimerad är det viktigt att vara försiktig och rådfråga läkare om hur man skyddar sig.

I vissa fall går det inte att undvika solen, till exempel om ditt jobb innebär att du vistas utomhus eller om du regelbundet deltar i utomhusaktiviteter. I så fall finns det saker du kan göra för att minska risken för solskador.

Att välja solskydd

I vissa fall går det inte att undvika solen, till exempel om ditt jobb innebär att du vistas utomhus eller om du regelbundet deltar i utomhusaktiviteter. I så fall finns det saker du kan göra för att minska risken för solskador.

Att välja solskydd

Om du förstår vilka de potentiella riskerna är kan du lättare skydda dig på rätt sätt från framtida konsekvenser av solskador.

Om tror att det finns risk för att du utvecklar solskador ska du boka tid hos en läkare eller hudläkare.
Läs mer om hur du kan minska risken att drabbas av solskador

AK, actinic keratosis; OTR, organtransplanterad; UV, ultraviolett.

1. D’Orazio J, et al. Int. J. Mol. Sci. 2013;14:12222–48. 2. Mayo Clinic. Sunburn. Available at: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sunburn/symptoms-causes/syc-20355922. Date accessed: January 2023 3. NHS. Sunscreen and sun safety. Available at: https://www.nhs.uk/live-well/seasonal-health/sunscreen-and-sun-safety/. Date accessed: January 2023. 4. American Cancer Society. How to do a skin self-exam. Available at: https://www.cancer.org/healthy/be-safe-in-sun/skin-exams.html. Date accessed: January 2023. 5. Skin Cancer Foundation. The Sun Keeps Rising: Why Seniors Can’t Skip UV Protection. Sun & Skin News. Available at: https://www.skincancer.org/blog/the-sun-keeps-rising-why-seniors-cant-skip-uv-protection/. Date accessed: January 2023. 6. NIH National Cancer institute. Sunlight. Available at: https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/sunlight. Date accessed: January 2023. 7. Health and Safety Executive. Outdoor workers and sun exposure. Available at: https://www.hse.gov.uk/skin/employ/sunprotect.htm. Date accessed: January 2023. 8. Skin Cancer Foundation. Working at Sun Safety. Sun & Skin News. Available at: https://www.skincancer.org/blog/working-at-sun-safety/. Date accessed: January 2023. 9. ASCO. Skin Cancer (Non-Melanoma): Risk Factors and Prevention. Available at: https://www.cancer.net/cancer-types/skin-cancer-non-melanoma/risk-factors-and-prevention. Date accessed: January 2023. 10. Cambridge Dictionary. Immunosuppressed. Available at: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/immunosuppressed. Date accessed: January 2023. 11. MedlinePlus. Transplant rejection. Available at: https://medlineplus.gov/ency/article/000815.htm. Date accessed: January 2023. 12. American Cancer Society. Why People with Cancer Are More Likely to Get Infections. Available at: https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/physical-side-effects/low-blood-counts/infections/why-people-with-cancer-are-at-risk.html#:~:text=People%20with%20cancer%20may%20have,body%20systems%20in%20different%20ways. Date accessed: January 2023. 13. Mittal A, et al. Am J Transplant. 2017;17:2509–30. 14. Ulrich C, et al. Br J Dermatol. 2009;161(suppl 3):78–84. 15. ACTINICA Lotion. Package insert. Galderma Laboratories (UK) Ltd.; 2020.