top-arrow
 

Solskador över tid

Hur utvecklas solskador med tiden?

Solljuset kan ha positiva effekter på hälsan.1

Sol är

Icon with the words 'D vitamin', representing vitamin D

...nödvändigt för att vi ska kunna bilda D-vitamin

Sol är

Icon with a moon and Z's, representing sleep cycles

...en av de faktorer som reglerar sömncyklerna

Sol är

Icon of a person with their hands in the air and lines coming of them, representing elevated mood

...humörhöjande

Men trots de positiva effekterna kan exponering för solljus skada huden.2

Förstå solljusets effekter

När vi bränner oss i solen ser vi tydligt att solens strålar ger synliga skador, men det är viktigt att förstå att även mindre uppenbara solskador kan utvecklas med tiden.2 Det beror på att den ultravioletta strålningen i solljuset kan påverka huden.2

Förstå riskerna med solskador

UV-strålning från solen och från artificiella ljuskällor, till exempel i solarier, kan skada deoxiribonukleinsyran (DNA) i hudcellerna.3 Med tiden kan dessa skador på DNA:t leda till allvarliga hudsjukdomar eller hudproblem och öka risken för olika former av hudcancer.3

Läs merLäs mindre Brown arrow

Du kan minska risken för UV-skador genom att tänka på hur du utsätter dig för solljus och genom att skydda huden.4 Läs mer

Läs mer om exponering för solen och solskador för att ta reda på hur du kan skydda huden.

 
Skador som inte syns:
Så här påverkar solen olika hudlager
Huden består av tre lager:5,6
 1. Epidermis (överhuden) är hudens yttersta lager
   
 2. Dermis (läderhuden) är nästa lager
   
 3. Subcutis (underhuden) är hudens understa lager
UV-strålar från solen kan delas upp i UVA-, UVB- och UVC-strålning:
 • UVC absorberas av ozonskiktet i jordens atmosfär.
   
 • UVB är skadligt för huden och tränger in i de yttre hudlagren.
   
 • UVA är också skadligt för huden och kan tränga ner djupare i huden.
Både UVA- och UVB-strålning skadar hudcellerna och kan leda till att cancerceller utvecklas.
A scientific diagram showing the sun and different skin layers, depicting how UVA and UVB penetrate the skin
Solskador på huden kan vara synliga.
Om du tror att du löper risk, om du misstänker att du har fått solskador eller om du vill veta hur du skyddar huden – boka tid hos en läkare eller hudläkare.

Läs mer om hur solskador kan se ut

DNA, deoxiribonukleinsyra; UV, ultraviolett.

1. Mead NM. Environ Health Perspect. 2008;116(4):A160–A167. 2. Skin Cancer Foundation. Skin Cancer Prevention. Available at: https://www.skincancer.org/skin-cancer-prevention/. Date accessed: January 2023. 3. Yu, S and Lee, S. Molecular & Cellular Toxicology. 2017;13:21–28 4. WHO. Radiation: sun protection. Available at: https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/radiation-and-health/non-ionizing/ultraviolet-radiation/sun-protection#:~:text=Apply%20a%20broad%2Dspectrum%20sunscreen,swimming%2C%20playing%20or%20exercising%20outdoors.&text=Sunbeds%20damage%20the%20skin%20and%20unprotected%20eyes%20and%20are%20best%20avoided%20entirely. Date accessed: January 2023. 5. D’Orazio J, et al. Int. J. Mol. Sci. 2013;14:12222–48. 6. Healthline. The layers of your skin. Available at: https://www.healthline.com/health/layers-of-skin. Date accessed: January 2023. 7. Ulrich C, et al. Br J Dermatol. 2009;161(suppl 3):78–84. 8. ACTINICA Lotion. Package insert. Galderma Laboratories (UK) Ltd.; 2020.