Vad är hudcancer?

Det finns två huvudtyper av hudcancer:

Icke-melanom hudcancer

Icke-melanom hudcancer, eller NMSC (Non-Melanoma Skin Cancer), är cancerformer som drabbar hudens övre lager. Termen "icke-melanom" skiljer dessa generellt mer vanliga typer av hudcancer från den mindre vanliga och mer aggressiva form av hudcancer som kallas malignt melanom. Exempel på typer av icke-melanom hudcancer är basalcellscancer och skivepitelcancer. Aktinisk keratos är en cellstörning i huden som i vissa fall kan utvecklas till skivepitelcancer. Den främsta orsaken till icke-melanom hudcancer är exponering för UV-strålning från  solen eller solarium.

Malignt melanom

Malignt melanom är en mindre vanlig men  allvarlig typ av cancer som börjar i huden och sedan kan sprida sig till andra delar av kroppen om den inte upptäcks i tid. Det vanligaste tecknet på melanom är något som ser ut som ett nytt födelsemärke eller att ett födelsemärke man redan har förändras. Melanom uppstår när pigmentcellerna i huden börjar utvecklas på ett onormalt sätt. Man vet att exponering för UV-strålning från naturliga och artificiella källor kan vara en del av förklaringen.

  • Det finns flera typer av hudcancer, varav de flesta antingen kan förebyggas eller upptäckas tidigt och behandlas.
  • De första tecknen på tidig hudcancer är oftast ett antal onormala men harmlösa utväxter på huden. Det finns exempel på hur tidiga förändringar av hudens yta och färg kan se ut. Det är viktigt att upptäcka sådana förändringar så tidigt som möjligt, eftersom de är varningstecken som visar att det finns risk för hudcancer.

Vänd dig till din läkare eller annan vård- personal om du har frågor om hudcancer.

Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Du kan alltid radera cookies genom att redigera dina cookieinställningar i din webbläsare. Genom att fortsätta accepterar du att vi använder cookies.