Hur utvecklas hudcancer?

Malignt melanom

 • Malignt melanom utvecklas när normala pigmentbildande hudceller, melanocyter, blir onormala, växer okontrollerat och invaderar omgivande vävnad. Oftast utvecklas ett melanom i taget.
 • Melanom kan uppstå på hud utan tidigare födelsemärken, men kan även börja i ett tidigare födelsemärke. Eftersom melanom lätt sprider sig till andra delar av kroppen är det den dödligaste formen av hudcancer. Det är därför mycket viktigt att melanom upptäcks så tidigt som möjligt. I de flesta fall upptäcks melanom i tid och patienten blir då botad genom att man kirurgiskt avlägsnar melanomet och omgivande hud.
 • Exponering för UV-ljus tidigare i livet  är en av de faktorer som ligger bakom utvecklingen av melanom.

 

Basalcellscancer

 • Basalcellscancer uppstår från celler i hudens basallager (den djupaste delen av hudens översta skikt, epidermis) eller i hårsäckarna.
 • En viktig riskfaktor för basalcellscancer är exponering för UV-ljus, som kan skada basalcellernas DNA.
 • Om området inte behandlas blir det ofta sårigt, blöder och får sårskorpa.

Basalcellscancer växer långsamt och sprider sig sällan till andra delar av kroppen, men om den inte behandlas kan den ge allvarliga skador på den omgivande vävnaden.

 

Skivepitelcancer

 • Den vanligaste orsaken till skivepitelcancer är alltför stor exponering för UV-ljus som kan leda till att vissa celler i hudens epidermis växer okontrollerat och utvecklas till en tumör.
 • Skivepitelcancer kan också utvecklas från aktiniska keratoser.
 • Skivepitelcancer bör behandlas för att undvika att den tränger längre ned i huden och sprider sig.

 

Aktiniska keratoser

 • En aktinisk keratos börjar i hudens översta lager – epidermis. Epidermis är tunn som ett pennstreck och består av ett skyddande lager hudceller som ständigt byts ut mot nybildade celler.
 • Normalt utvecklas hudcellerna i epidermis på ett kontrollerat och regelbundet sätt. Friska nya celler skjuter upp äldre celler mot hudytan där de dör och faller av.
 • Om hudcellerna skadas av UV-strålning påverkas hudens struktur och färg så att fläckar och andra hudförändringar uppstår.

Även om en del skador i form av aktiniska keratoser ibland spontant kan återgå till normal hud, är det viktigt att aktiniska keratoser upptäcks och behandlas. Om de inte behandlas kan de i vissa fall utvecklas till skivepitelcancer. 

 

 

 

 

 

Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Du kan alltid radera cookies genom att redigera dina cookieinställningar i din webbläsare. Genom att fortsätta accepterar du att vi använder cookies.